Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний з дотриманням стилів форматування
  • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Вимоги щодо оформлення матеріалів доповідей та статей

При оформленні матеріалів доповідей необхідно застосувати шаблон ІЕЕЕ
зразка 2018 року в форматі MS Office
https://www.ieee.org/content/dam/ieee-org/ieee/web/org/conferences/Conference-template-A4.doc

Переклад шаблону українською мовою:
Український переклад шаблону

Якщо автори подають матеріали не англійською мовою, з метою індексування матеріалів в наукометричних базах необхідно здублювати наступні відомості: «Paper Title», «Authors Name/s», «Affiliation», «dept. name of organization», «City, Country», «e-mail», «address», англійською мовою.

Також необхідно подати розширений «Abstract» та «Keywords» англійською мовою.

Стрічку «Література» обов’язково здублювати англійською «References».

Посилання подаються мовою оригіналу згідно вимог ІЕЕЕ, поданих на сторінці конференції https://journal.comp-sc.if.ua/.

Якщо матеріали подано англійською мовою, необхідно вказані відомості здублювати українською мовою.

Оргкомітет застерігає відповідність вмісту матеріалу публікацій вимогам постанови ВАК Україні від 15.01.2003р № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України».

Матеріали підлягають рецензуванню.

Після позитивної рецензії та підтвердження включення доповідей в програму конференції необхідно здійснити оплату у визначеному терміні до 15.05.2024. Реквізити рахунку для  плати буде вказано після позитивної рецензії.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.