Комітет

Організаційний комітет конференції

Голова конференції

Цепенда І.Є. доктор політичних наук, професор ректор ПНУ (Україна)

Програмний комітет конференції

Аль Хіясат О. д.н., професор (Йорданія)
Безкоровайний В.В. д.т.н., професор (Україна)
Бісікало О.В. д.т.н., професор (Україна)
Блахут Я. д.т.н., професор (Велика Британія)
Борисенко О.А. д.т.н., професор (Україна)
Боюн В.П. академік НАН України, д.т.н., професор (Україна)
Вейріх М. д.т.н., професор (Німеччина)
Голуб С.В. д.т.н., професор (Україна)
Грицина О.Р. д.ф.-м.н., с.н.с. (Словаччина, Україна)
Гунченко Ю.О. д.т.н., професор (Україна)
Дивак М.П. д.т.н., професор (Україна)
Дудек М. д.т.н., професор (Польща)
Загороднюк А.В. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Заміховський Л.М. д.т.н., професор (Україна)
Заторський Р.А. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Іванченко С.О. д.т.н., професор (Україна)
Казакова Н.Ф. д.т.н., професор (Україна)
Карпінський М.П. д.т.н., професор (Польща)
Квєтний Р.Н. д.т.н., професор (Україна)
Когут І.Т. д.т.н., професор (Україна)
Костробій П.П. д.т.н., професор (Україна)
Кузніченко С.Д. д.г.н., професор, Україна
Кривень В.А. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Кунанець Н.Е. д.т.н., професор (Україна)
Лазарович І.М. к.т.н.. доцент (Україна)
Лімарченко О.В. д.т.н., професор (Україна)
Макаренко О.С. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Малахов Є.В. д.т.н., професор (Україна)
Мичуда З.Р. д.т.н., професор (Україна)
Мірзоахмедов Ф. д.т.н., професор (Таджикістан)
Нагірний Т.С. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Никифорчин О.Р. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Николайчук Я.М. д.т.н., професор (Україна)
Олійник А.П. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Осадчук О.В. д.т.н., професор (Україна)
Палагін О.В. акад. НАНУ, д.т.н., професор (Україна)
Пархуць Л.Т. д.т.н., професор (Україна)
Пасічник В.В. д.т.н., професор (Україна)
Петришин І.С. д.т.н., професор (Україна)
Петришин Р.І. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Пилипів В.М. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Поворознюк А.І. д.т.н., професор (Україна)
Романюк О.Н. д.т.н., професор, Україна
Рущицький Я.Я. д.ф.-м.н., проф. чл.кор. НАНУ (Україна)
Саченко А.О. д.т.н., професор (Україна)
Святний В.А. д.т.н., професор (Україна)
Серков О.А. д.т.н., професор (Україна)
Сидоров М.В. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Скобелєв В.Г., д.ф.-м.н., проф. ІК НАНУ
Скуратівський С.І. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Собчук Г. д.т.н., проф. Польська АН
Тацій Р.М. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Тевяшев А.Д. д.т.н., професор (Україна)
Тесля Ю.М. д.т.н., професор (Україна)
Тулашвілі Ю.Й. д.п.н., професор (Україна)
Устенко С.А.. д.т.н., професор (Україна)
Чернуха О.Ю. д.т.н., професор (Україна)
Шарин С.В. д.ф.-м.н., професор (Україна)
Шишманов К.Т. д.т.н., професор (Болгарія)
Шпитко Я. д.т.н., професор (Польща)
Яковлев С.В. д.ф.-м.н., проф. Харків НАУ«ХАІ» (Україна)
Якубів В.М. д.е.н., професор, Україна
Яновський Ф.Й. д.т.н., професор (Україна)

Співголови організаційного комітету

Петришин Л.Б. д.т.н., проф., ПНУ; AGH
Лужецький В.А. д.т.н., проф., ВНТУ
П’янило Я.Д. д.т.н., проф., ІППММ НАН України
Романенков Ю.О. д.т.н., проф., ХНУРЕ
Синєглазов В.М. д.т.н., проф., НАУ

Відповідальний секретар оргкомітету

Іляш Ю.Ю. к.т.н., доц. ПНУ

Робоча група організаційного комітету

Горєлов В.О. к.т.н., доц., ПНУ
Кобзєв В.Г. к.т.н., доц., ХНУРЕ
Превисокова Н.В. к.т.н., доц., ПНУ
Ровінський В.А. к.т.н., доц., ПНУ
Семаньків М.В. к.т.н., доц., ПНУ
Фразе-Фразенко О.О. к.т.н., доц., ОДЕКУ
Білущак Ю.І. к.т.н., с.н.с. ІППММ НАН України

Технічна група організаційного комітету

Петришин М.Л. к.т.н., доц. ПНУ
Ізмайлов А.В. к.т.н., ст. викл. ПНУ
Білусяк Б.В. вища кат., в.о.у., з.п.о.у.
Федоряк М.О. інж.-прогр., ПНУ