2024: Інформаційні технології та комп'ютерне моделювання: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

					##issue.viewIssueIdentification##

Збірка містить матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції з проблем інформаційних технологій в технічних системах, в соціумі, освіті, медицині, економіці та екології; теорії інформації, кодування та перетворення форми інформації; технологій цифрової обробки інформації; захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах; математичного та імітаційного моделювання систем.

Опубліковано: 01.07.2024

Секція 5 Кібербезпека

Секція 6 Архітектоніка та компоненти комп’ютерних систем та мереж

Секція 7 Математичне та комп’ютерне моделювання складних систем