Поточний номер

2024: Інформаційні технології та комп'ютерне моделювання: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
					##issue.viewIssueIdentification##

Збірка містить матеріали статей Міжнародної науково-практичної конференції з проблем інформаційних технологій в технічних системах, в соціумі, освіті, медицині, економіці та екології; теорії інформації, кодування та перетворення форми інформації; технологій цифрової обробки інформації; захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах; математичного та імітаційного моделювання систем.

Опубліковано: 01.07.2024

Секція 5 Кібербезпека

Секція 6 Архітектоніка та компоненти комп’ютерних систем та мереж

Секція 7 Математичне та комп’ютерне моделювання складних систем

Переглянути всі випуски

Міжнародна науково – практична конференція ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

ITCM 2024 cover

"ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ" матеріали міжнародної науково-практичної конференції

ISBN 978-966-640-560-2

Основні напрямки роботи

Секція 1. Інформаційні технології в технічних, системах спеціального призначення, соціумі, освіті, медицині, економіці, управлінні, екології та юриспруденції

Секція 2. Теорія інформації, кодування, перетворення форми, цифрової обробки та ущільнення інформації

Секція 3. Системний аналіз

Секція 4. Глибинний аналіз та організація даних, Big Data, системи штучного інтелекту, Smart додатки

Секція 5. Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

Секція 6. Архітектоніка та компоненти комп’ютерних систем та мереж

Секція 7. Математичне та комп’ютерне моделювання складних систем

Секція 8. Прикладні методи дослідження дискретно-неперервних математичних моделей

 

Міністерство освіти і науки України
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
Представництво "Польська Академія Наук" в Києві
Вінницький національний технічний університет
Інститут прикладних проблем механіки і математики
ім. Я.С. Підстригача НАН України
AGH науково-технологічний університет
ім. Ст.Сташіца, Польща
Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України
Харківський національний університет радіоелектроніки
Національний авіаційний університет
Національний університет «Львівська політехніка»
Фінансово-економічний інститут Таджикистану
Економічна академія "Д.А.Ценов", Болгарія
Штуттгардський університет, Німеччина
НДІ інтелектуальних комп’ютерних систем ТНЕУ та ІК НАН України
Інститут інженерів з електротехніки
та електроніки (IEEE), Українська секція
Громадська організація "Івано-Франківський ІТ кластер"

Робочі мови конференції
українська, англійська та польська
(без синхронного перекладу)